งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562

งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562

อำเภอปากช่อง จัดงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี และงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ทุก วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี พิธีรำบวงสรวงดวงวิญญาณ ท้าวสุรนารี นางรำ 756 คน ตั้งแต่ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯโคราช เป็นประธานเปิดงาน และชมการประกวดต่างๆ ทุกค่ำคืน 19 – 25 เม.ย. 7 วัน 7 คืน…

โดย ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -25 เมษายน 2562 รวม 7 วัน 7 คืน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง เพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญ เสียสละ คุณงามความดี ของท้าวสุรนารี และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความสามัคคีอันดี เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของท้าวสุรนารี

งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562
งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562

และส่งเสริมกระตุ้นเศรฐกิจการท่องเที่ยว มีการแสดงเพลงโคราช การแสดงดนตรี กิจกรรมต่างๆมากมาย จัดจำหน่ายสินค้าโอทอป และสินค้าทางการเกษตร คาราวานสินค้ามากมาย ชมการประกวดดาวค้างฟ้า การประกวดกระดังงาหลานย่าโม การประกวดราชสีห์เสียงทอง (ชาย,หญิง) การประกวดแม่บ้านมหาดไทยอำเภอปากช่อง การประกวดธิดาช้าง ทุกค่ำคืน…

สนใจประกวด สมัครได้ที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมัครได้ที่ ห้องศูนย์ดำรงค์ธรรม อำเภอปากช่อง ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติม โทร.044-311-916

งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562
งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook User
คะแนนผู้อ่าน
[โหวตทั้งหมด: 1 เฉลี่ย: 5]