งานวิ่ง CESRA COUNTRY ROAD RUN 2019

งานวิ่ง CESRA COUNTRY ROAD RUN 2019

งานวิ่ง  COUNTRY ROAD RUN 2019 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA) เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยด้านดิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรกรดินอย่างยั่งยืนของเอเชีย

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งต่อความรู้ถึงประชากรรุ่นใหม่ ให้ได้ศึกษาซึบซับ และกระจายข่าวสารขององค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ออกมาวิ่งและเที่ยวชมงานเกษตรอินทรีย์กับ CESRA Country Road Run ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใน วันที่ 28 เมษายน 2562

มาวิ่งชมความงามของธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งปอเทืองบานสะพรั่ง พร้อมรับลมเย็นๆในยามเช้าทั้งยังมีแปลงวิจัยทดลอง แปลงสวน ร.9 ตามรอยพ่อ ให้ได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆ เช่น โคก หนองนา โมเดล และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรฐกิจพอเพียง

CESRA COUNTRY ROAD RUN 2019
CESRA COUNTRY ROAD RUN 2019


Facebook CESRA Country Road Run

ลงทะเบียนที่ https://www.runningconnect.com/event/CESRA2019

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook User
คะแนนผู้อ่าน
[โหวตทั้งหมด: 1 เฉลี่ย: 5]