Open post ฟาร์มจระเข้ ตำบลดอนชมพู  กับ บันทึกของกุลชญา Ep.8

ฟาร์มจระเข้ ตำบลดอนชมพู  กับ บันทึกของกุลชญา Ep.8

ฟาร์มจระเข้ ตำบลดอนชมพู  กับ บันทึกของกุลชญา Ep.8 ….กลับมาแล้วววว หลังจากหายไปนานนนนน เพราะกุลฯ ลงพื้นที่ในตำบลที่ทำงานอยู่ 13 หมู่บ้าน ต้องใช้เวลาถึงสองอาทิตย์ คิดถึงของกิน แหล่งท่องเที่ยวมากกกก(ก ไก่ ล้านตัว) แต่ยังหาเวลาไม่ได้ ถ้างั้นรอบนี้เ"ฟาร์มจระเข้ ตำบลดอนชมพู  กับ บันทึกของกุลชญา Ep.8"

อ่านต่อ

...

Scroll to top