Open post จุลกฐินสามัคคี 2561 ถวาย ณ วัดป่าธรรมดา 4 พฤศจิกายน 2561

จุลกฐินสามัคคี 2561 ถวาย ณ วัดป่าธรรมดา 4 พฤศจิกายน 2561

จุลกฐินสามัคคี 2561 ถวาย ณ วัดป่าธรรมดา 4 พฤศจิกายน 2561 จุลกฐินสามัคคี 2561 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ จุลกฐินสามัคคี ถวาย ณ วัดป่าธรรมดา บ้านคึมมะอุ-ส่วนหม่อน ต.หนองหว่า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ปั่นฝ้าย สายบุญ กับการทำกฐินด้วย"จุลกฐินสามัคคี 2561 ถวาย ณ วัดป่าธรรมดา 4 พฤศจิกายน 2561"

อ่านต่อ

...

Scroll to top