ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2562

อบรม ผู้ขอใบอนุญาตขับรถ และ ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2562 ครั้งที่ 13

อบรม ผู้ขอใบอนุญาตขับรถ และ ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2562 ครั้งที่ 13

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
เวลา :09.00- 15.00 น.
(เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 – 09.00 น.)
ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หลักสูตรที่เปิดอบรม

หลักสูตรที่ 1 :
การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ระยะเวลาอบรม :5 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 15.00 น. (มีอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง)
ค่าสมัครอบรม :
– นักศึกษาและบุคลากร ภายในมทส. 450 บาท/ ประเภทใบขับขี่
– บุคคลทั่วไป 550 บาท/ ประเภทใบขับขี่
หลักสูตรที่ 2 :
การขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่จักรยานยนต์และรถยนต์
*** เฉพาะผู้ขอต่อใบอนุญาตแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี เท่านั้น***
ระยะเวลาอบรม :1 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 10.00 น.
ค่าสมัครอบรม :150 บาท/ ประเภทใบขับขี่

เปิดรับสมัครและชำระเงิน

ตั้งแต่วันนี้ – 10 มี.ค. 62 (รับจำนวนจำกัด)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ ได้ที่
คลิก >> http://sutcamp.sut.ac.th/regis/dlc/ <<

หมายเหตุ :
การอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30- 16.30 น.)
E-Mail: pimolmas@sut.ac.th
Website: http://technopolis.sut.ac.th

ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2562
ต่อใบขับขี่รถยนต์ 2562
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook User
คะแนนผู้อ่าน
[โหวตทั้งหมด: 1 เฉลี่ย: 5]
Scroll to top