Open post งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562

งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562

งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562 อำเภอปากช่อง จัดงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี และงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ทุก วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี พิธีรำบวงสรวงดวงวิญญาณ ท้าวสุรนารี นางรำ 756 คน ตั้งแต่ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป นายวิเ"งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562"

อ่านต่อ

...

Scroll to top