Open post มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ 2562 วันที่ 17-19 พฤาภาคม 2562

มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ 2562 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562

มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ 2562 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ 2562 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในงานพบกับกิจกรรม การประกวดโคบราห์มัน การประกวดกระบือ การประกวดโคกำแพงแส"มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ 2562 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562"

อ่านต่อ

...

Scroll to top