Open post งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562

งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562

งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562 อำเภอปากช่อง จัดงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี และงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ทุก วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี พิธีรำบวงสรวงดวงวิญญาณ ท้าวสุรนารี นางรำ 756 คน ตั้งแต่ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป นายวิเ"งานย่าโม2562 อำเภอปากช่อง 19 -25 เมษายน 2562"

อ่านต่อ

...

Open post ภิรมย์ คาเฟ่ เขาใหญ่ กับ บันทึกของกุลชญา Ep7

ภิรมย์ คาเฟ่ เขาใหญ่ กับ บันทึกของกุลชญา Ep7

ภิรมย์ คาเฟ่ เขาใหญ่ กับ บันทึกของกุลชญา Ep7 ……ไปฉันไปด้วยคน ไปด้วยคนไม่บ่นอยู่แล้ว 555+ จากเพลงที่ร้องน่าจะบ่งบอกอายุอานามได้เนอะ (เพลงของศิลปินวง Teen8 Grade A) มาถึง Ep 7 กุลฯก็ไม่พ้นร้านกาแฟ ชีวิตกุลฯ ขาดกาแฟไม่ได้ แต่รอบนี้กุลฯหากินไ"ภิรมย์ คาเฟ่ เขาใหญ่ กับ บันทึกของกุลชญา Ep7"

อ่านต่อ

...

Scroll to top